รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยฯ (GNRU Proceedings 2021)

ประกาศ รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21 (Proceeding)
ได้ทำการเผยแพร่แล้วตั้งแต่วันนี้ 
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่


ระหว่างวันที่2021-07-14

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง