ช่องทางการติดต่อ


หน่วยงาน

ที่อยู่

ติดต่อ

E-Mail

facebook

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.เชียงราย

80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

053-776026

graduateschool.crru@gmail.com

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.เชียงใหม่

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น13) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

097-2639181

gscmru@g.cmru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.ลำปาง

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

054-237399 ต่อ 5167

eduslpru2020@gmail.com

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.อุตรดิตถ์

27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 53000

055-416-601 ต่อ 1648 , 1649

-

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.เพชรบูรณ์

83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

056-717100 ต่อ 1906

-

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.กำแพงเพชร

อาคารเรียน 12 ชั้น 7 เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

055-706555 ต่อ 1780, 1770

graduates@kpru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.พิบูลสงคราม

กองบริการการศึกษา เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-241711

graduate_psru@hotmail.com

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.นครสวรรค์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารอำนวยการ (14) เลขที่ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1208, 1211

graduate@nsru.ac.th